Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/57

此页尚未校对


 卹  世祖章皇帝垂涕曰天何故不令朕叔長年耶言巳大慟  詔畫工往圖其像留宫

 中及薨輟朝七日  賜祭葬所給銀兩視定例倍之十四年立碑紀功稱忠冠當時功昭後世

 康熙十年六月追諡曰獻乾隆四十三年特奉  諭㫖以鄭親王後改封簡親王親藩世冑

 改易原封不足以昭彰闡宗勛襲慶承家至意著仍復原封稱號並配享  太廟貝勒

 芬古舒爾哈齊第八子鄭親王弟也天聰初任都統從征大凌河芬古圍城之西南斷其出入

   太宗文皇帝幸松山營城中兵突出芬古等夾擊敗之又令軍士偽為援兵自錦州至者以

 誘城内兵而伏兵於山腹以待祖大夀望見果統衆出芬古偕諸將又撃敗之敵不敢復出八年與

 貝勒德格𩔖入明獨石口取長安嶺攻赤城克其郭九年從多鐸駐師寕錦制明援兵崇徳元年

 武英郡王阿濟格入長城破敵又同征朝鮮入其城以功封固山貝子緣亊革爵尋復封輔國公六

 年從圍明松山明兵遁追擊大破之七年從貝勒阿巴泰征明至薊州克其城八年卒順治十年