Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/74

此页尚未校对


 軍衝鋒挫銳大小百餘戰被創滿身戰功最著而持身敬慎厯亊  兩朝恩遇殊絶殁之日

  太宗文皇帝親臨喪次追封武勲王以子塔贍襲超品公順治中配享  太廟康熙三十

 七年  聖祖仁皇帝東巡  親酹其墓三十九年有  御製碑文表其墓雍正九年

 加封號曰英誠乾隆八年十九年四十三年四十八年  高宗純皇帝巡幸 盛京俱

 親酹其墓有  御製賜奠詩嘉慶十年二十三年  仁宗睿皇帝巡幸 盛京惧

 親酹其墓有 御製賜奠詩 西 喇布满洲鑲紅旗人世居完顔以地爲姓 國初率

 所部來歸列理亊十大臣  太祖高皇帝富勒佳齊之役西喇布翼䘙大營哈逹錫特庫連發

 兩矢西喇布以身當飛鏑中傷而殁贈三等輕車都尉世職順治十二年追諡順壯子瑪拉希從入

 關破賊又從征江南曰川湖廣廣東屢著戰功累晉至二等男卒  賜𥙊葬諡忠僖赫臣

 滿洲正黄旗人姓伊爾根覺羅天命初征烏拉有功奉使葉赫抗節不屈被害子克宜福以勇著天