Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/77

此页尚未校对


 追諡端壯子瑚沙亦著有戰功古爾布什滿洲鑲黄旗人姓博爾濟吉特天命六年來歸

 授三等子尚公主為額駙天聰五年圍大淩河崇德初從征朝鮮攻皮島皆有功六年圍錦州七年

 再圍錦州屢敗明兵順治元年入關擊敗流賊李自成九年晉一等子卒  賜祭葬諡敏襄

 法譚滿洲正紅旗人姓他塔喇初以䕶軍校從滅葉赫取遼陽擢佐領天聰崇德閒取旅順口

 下山東克郯城征呼爾哈克雅克薩城圍錦州克前屯衛中後所皆有功順治元年從入關討流賊

 二年追敗賊黨於荆州宜昌連戰皆㨗以功累晉世職至一等輕車都尉兼一雲騎尉康熙三年

 賜祭葬佟飬性漢軍正藍旗人世居撫順為商販養性有識量天命初密輸欵於我

 為明所𫉬從獄中逃出來歸妻以宗女授三等男尋從克遼陽晉二等子時漢人歸附者日衆以養

 性統轄之天聰五年從攻大淩河克之復敗明援兵以礮克魚子章臺降之復克馬家湖䑓盡毁諸

 𤇺堠六年大閲養性軍容整肅賜賚有加卒順治十三年追諡勤惠 雅 希禪滿