Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/123

此页尚未校对


  元省縣入州明洪武二十二年置義州衞及廣寕後屯衞於此 按遼史以宜州本漢遼西絫縣地

  新舊志並從之今考水經注濡水至絫縣碣石山入海文穎曰碣石在遼西絫縣并屬臨渝濡水即

  今灤河臨渝古渝關也漢絫縣應在今凛州樂亭閒當灤河入海處不在宜州也又按遼史上京慶

  州富義縣本義州太宗遷渤海義州民於此重熙元年降義豐縣後更名既云遷義州民於此又云

  本義州誤矣合遼金兩史考之似渤海義州之民移徙他邑故地已空興宗時以定州俘户實之遂

  以義為宜宜與義音同字異金時改正以明渤海之舊正非漫然耳開義舊縣在義州南

  四十里遼世宗置海北州廣化軍治開義縣初隸宜州後屬乾州金皇統三年廢州以縣屬義州元

  同昌舊縣在義州北遼置初曰長慶軍隸上京後改成州興化軍領同昌一縣隸中

  京金州廢縣屬川州大定六年以縣屬懿州承安二年復屬川州泰和四年改屬義州遼史地理志

  在宜州北一百六十里舊和州在寕遠州北元初置和州屬大寕路至元五年併入利州