Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/128

此页尚未校对


  詩二首十九年有  御製錦州道中詩四十三年有  御製錦州道上恭依  皇祖

  詩韻過錦州詠祖大夀事錦州道中書事詩四十八年有  御製過錦州六韻錦州道上再依

   皇祖詩韻過錦州曡戊戌詩韻詩嘉慶十年有  御製過錦州即事恭依  皇考

  詩韻詩二十三年有  御製策馬過錦州詠事恭依  皇考詩韻詩舊 廣寕右

  屯衞在錦縣東南七十里俗譌為牛頭衛本元閭陽縣之臨海鄉明洪武二十六年置廣寕右

  屯衞於十三山堡明年移此葺公主寨故址以為衞治永樂中築城周四里有奇門三 本朝併入

  舊寕遠衞在寕遠州城内明宣德三年置全遼志衞與古瑞州錦州接境本廣寕前

  屯中屯二衞地永樂初利州之墟荆條之陽戎馬馳驅嵗相抄掠總兵巫凱都御史包懷徳上狀乃

  割二州之地於曹莊湯池之北建衞治賜名寕遠統五千户所又於城東五十里置中左千户所於

  城西四十里小沙河置中右千户所屬焉又舊廣寕前屯衛在寕遠州西南明洪武二十五年