Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/133

此页尚未校对


  堡崔盡忠鎭寕守堡李詩鎭遠守堡徐鎭靜鎭安守堡鄭維翰鎭靜堡參將劉世勳守堡臧國祚鎭

  邊守堡周元勳大清堡遊擊閻印大康守堡王國泰鎭武堡都司金礪劉式章李維龍王有功及閭

  陽驛十三山小淩河松山杏山牽馬嶺正安錦昌中安大寕太平大安大定大茂大勝大興盤山驛

  四十餘城之官各率所屬兵民來降  太祖高皇帝駐軍十日從廣寕城移軍向山海關明經

  略熊廷弼盡焚沿途邨堡廬舍而走 大軍至中左所乃還  太宗文皇帝時為四貝勒與大

  貝勒代善率兵往義州移其户至則閉門以拒招諭不從遂攻克之斬其駐守兵三千  太祖

  高皇帝還駐廣寕二月癸未  駕還遼陽留諸貝勒統兵守廣寕城以河西歸降各城堡官民

  移之河東時有西平堡遁去副將鮑承先亦來歸康熙三十七年有  御製廣寕道中詩乾隆

  八年十九年四十三年俱有  御製廣寕道中詩四十八年有  御製廣寕道中及廣寕

  詠熊廷弼王化貞事詩嘉慶十年有  御製廣寕道中詩二十三年有  御製廣寕道中