Page:Sibu Congkan Xubian119-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-021.djvu/83

此页尚未校对


  遼太祖置錦州臨海軍屬中京道按遼時中京大定府之神水金

   源二縣興中府之閭山安德二縣并宜來二州東京之顯乾遼三州並在今府境内金因之

  屬北京路按金時義瑞二州廣寕府及興中府所領之地並在今府境内元省軍

  縣名止曰錦州屬大寕路按元時又降興中府為州與義瑞二州皆屬大

  寕其廣寕府别為一路總隸遼東行省明初改置廣寕中屯左屯右

  屯三衞與廣寕衛廣寕中左右三衞廣寕前屯後

  屯二衞義州寕遠二衞並隸遼東都指揮使司

  本朝康熙三年改置廣寕府治廣寕縣四年裁廣寕

  府設錦州府移治錦縣屬奉天府尹今領州二縣

  二