Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/20

此页尚未校对


  之急諭禍福以身任之亂遂定欽學不務博涉專讀四書六經小學期於反身實踐謂學不必求之

  高遠在主敬以收放心而已隱居醫巫閭山下别號醫閭有集四卷史璠廣寕人性至孝母病

  朝夕侍立病篤益勤苦夜不就枕及母卒居倚廬中門絶酒肉遠惟薄三年不出賀欽為作𠋣廬記

  以表陳夀其先新淦人祖志宏代兄戍遼東遂籍寕遠衞夀少貧甚得遺金坐至夜分還

  其主從鄉人賀欽學登成化八年進士授户科給事中言時政無隱彈劾不避權要宏治十三年以

  右僉都御史巡撫延綏軍聲大振尋遷右副都御史掌南院正德初劉瑾矯詔逮南京科道戴銑等

  夀抗章論救瑾怒罷其官九年復起巡撫陜西尋拜南京兵部侍朗陜人呼號擁輿移日不得行追

  刑部尚書致仕夀廉厯官四十年無家可歸寓南部所居不蔽風雨其卒也尚書李充嗣府尹寇天

  敘為之殮賀士諮欽子性通敏博極羣書領宏治壬子鄉薦抱道自娛絶意仕進都御史張

  文錦薦其材應詔陳務實學存敬慎謹細微親賢遠邪等十二事不報即辭歸隱居終身傅鑰