Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/22

此页尚未校对


  署都指揮僉事為中路遊擊將軍嘉靖三十八年寇犯遼陽南扺海州冕督軍往禦死焉贈都督僉

  事諡忠壯黑春其先建川人世職廣寕指揮使以功進署都指揮僉事厯遼陽副總兵嘉靖四

  十一年王果導寇分入春禦之身自搏戰殺數十人敵棄資仗遁詔進三秩頃之寇掠陽坫堡春逆

  擊乘𫝑逐之陷伏中寇知其驍將圍之數重春與把總田耕等力戰二晝夜援師不至死之贈都督

  僉事諡忠壯楊照前屯衞人都督鎮之孫嗣世職為前屯衞指揮使嘉靖中以功累遷遼東

  總兵官屢立戰功嚴嵩怒照不輸賄解職嵩敗朝廷以宿望起之四十二年𫎇古深入全海諸衞總

  兵官吳瑛不能禦詔罷瑛以照代其秋又聚衆廣寕塞外謀大入照率諸將由鎮夷堡分道掩之夜

  失道去塞六十里遂為敵所圍力戰中矢死照忠負氣撫士有恩嘗𣵀盡忠報國四字於背誓以

  死自効起官數月間屢戰皆㨗竟殞於陣贈少保左都督諡忠壯楊維藩照叔父結髪從

  父都督鎮於行間屢効首功積官指揮僉事擢廣寕鎮武營遊擊痛照陣亡誓滅敵雪恥嘉靖四十