Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/25

此页尚未校对


 聞之益堅守振祿皆被殺楊國柱遼東義州人精騎射以功佩將軍印總宣鎮兵引兵救錦

 州先至松山陷伏中 大兵四面呼降國柱太息語其下曰此吾兄子昔年殉難處也吾獨為降將

 軍乎突圍中矢墮馬死建祠𡻕祀額曰旌烈 本朝乾隆四十一年  賜諡列愍朱文

 德義州衞人後家錦州崇禎時積戰功至松山副將忤監視中官高起潛斥罷十一年起故官及

 城被圍文德率前鋒拒守甚力城破不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍周遇

 吉錦州衞人少有勇力好府生後入行伍戰輒先登積功至前鋒營副將崇禎十年從討賊河南

 戰光山固始皆大捷後復討破胡可受於淅川降其全部出師襄陽守槐樹關張獻忠遂不敢犯與

 諸將大破羅汝才於豐邑坪屢加太子少保左都督代許定國為山西總兵官李自成犯山西平陽

 守將説遇吉降遇吉立斬之憑城固守潛出兵奮擊殺賊無算㑹食盡援絶退保寕武賊踵至遇吉

 四面發大礮殺賊萬人火藥盡外圍轉急於是設伏城内出弱卒誘賊入城亟下閘殺數千人賊用