Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/58

此页尚未校对


 同江長白山混同江亦號黑龍江所謂白山黑水是也又禮志大定十二年封長白山神為興國靈

 應王郡其山北地建廟宇有司致祭如岳鎭故事明昌四年復冊為開天宏聖帝葉隆禮遼志長白

 山在冷山東南千餘里其内禽獸皆白人不敢入穢其閒以致蛇虺之害明統志在三萬衞東北

 千餘里舊㑹寕府南六十里橫亙千里高二百里其巔有潭周八十里淵深莫測南流為鴨綠江北

 流為混同江東流為阿雅噶河今考西南流入海者為鴨綠江東南流入海者為圖們江北流入海

 者為混同江並無阿雅噶河之名古今稱名之異也金時廟毁 本朝考正祀典尊為長白山之神

 在城西南九里温德亨山望祭春秋兩祭吉林將軍副都統主之 盛京禮部遣官隨祭 國家大

 典 遣大臣祭告如嶽鎭儀康熙十七年 㫖遣大臣覺羅武穆納等登山相視見山麓

 一所四周密林叢翳其中圜平草木不生出林里許香樹行列黃花紛郁山半雲垂霧羃不可仰睇

 諸大臣跪宣  㫖畢雲霧倐廓山形暸然有徑可登其半有石砌臺坦平宜四望山巔作圜形