Page:Sibu Congkan Xubian120-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-022.djvu/8

此页尚未校对


  初隸文詔軍中破山西湖廣陜西四川諸流寇大小數十戰斬馘無算積功最多賊咸畏大小曹將

  軍厯官至援遼總兵崇禎十四年從洪承疇以十三萬衆救錦州時錦州圍急變蛟營松山北乳峯

  山列七營於兩山閒環以長壕及戰軍潰還保松山 大兵圍之明年二月副將夏成德為内應松

  山遂破被執不屈死之 本朝乾隆四十一年   賜諡忠烈楊倫前屯衞副總兵明季

  陣亡又前屯衞總兵李鳴鳯副總兵羅文耀寕遠總兵王定宸皆同時殉節 本朝乾隆四十一年

     賜楊倫諡烈愍李鳴鳯等俱諡節愍

 ︹本朝︺劉文亮漢軍鑲黄旗人以佐領兼知錦縣招徠民人為之度邑居給牛種課勤惰而勸

  相之又設義學延師以敎文風遂振

 ︹人物︺︹南北朝︺︹魏︺屈遵徒河人博學多才藝為慕容垂博陵令後歸趙太武素聞其名

  任以文誥拜中書令賜爵下蔡子屈恒遵孫太武時以破平涼功賜爵濟北公委以大政車