Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/113

此页尚未校对


  上元縣附郭府治東北偏東西距九十五里南北距九十九里東至句容縣界九十里西至

  江寕縣界五里南至江寕溧水二縣分界處五十里北至大江中流六合縣界四十九里東南至句

  容縣界七十里西南至江寕縣界四里東北至句容縣治一百十里西北渡江至六合縣治一百二

  十里戰國楚金陵邑秦為秣陵縣地漢因之後漢建安末孫權都此改置建業為丹陽郡治晉太康

  三年改業為鄴建興初又改曰建康東晉復都此宋齊以後因之隋平陳省建康改置江寕縣仍為

  丹陽郡治唐武德三年改曰歸化為揚州治八年改縣曰金陵九年又改曰白下屬潤州貞觀九年

  仍曰江寕至德二載於縣置江寕乾元元年為昇州治上元二年州廢改縣曰上元屬潤州光啟三

  年復為昇州治五代楊呉為府治南唐為西都宋為建康府治元為集慶路治明洪武初定都於此

  為應天府治 本朝為江寕府治江寕縣附郭治城西南偏東西距三十里南北距一百

  里東至上元縣界五里西至大江中流江浦縣界二十五里南至溧水縣界九十五里北至上元縣