Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/119

此页尚未校对


  之 上元江寕二縣附郭句容縣城周七里門五環城有濠明嘉靖三十三年因舊址甃

  溧水縣城周五里有奇門六環以濠明嘉靖三十六年始甃石 本朝康熙十三年

  修乾隆三十七年重修江浦縣城周十六里有奇門七明洪武四年築浦子口城後遷

  治曠山口萬厯元年土築 本朝康熙年閒修乾隆三十一年嘉慶二十三年重修六合縣

  城周六里有奇門六有濠明崇禎九年築 本朝乾隆四十三年高淳縣城

  因岡阜西南藉淳溪為池設關防門樓七明嘉靖五年上築

 ︹學校︺江寕府學在府治西北雞鳴山之陽明洪武十四年建為國子監 本朝改江寕府

  順治九年康熙二十一年雍正十三年重修入學額數二十五名上元縣學

  治東南宋景祐中建為府學明洪武初改為國學後又改應天府學 本朝順治六年改為上元縣

  康熙五十八年雍正十二年慶十一年重修入學額數二十五名江寕縣學