Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/154

此页尚未校对


  側遂以迎檐為名建康志在石頭城後五里今為田蘇峻湖在上元縣西北咸和二年

  峻叛據石頭陶侃督䕶李陽斬峻於白石陂岸建康志在縣西北十五里南徐州記本名白石陂

  元武湖丹陽記後湖一名練湖晉元帝時為北湖肄舟師於此在上元縣北南史宋元嘉二

  十三年築北隄立元武湖於樂遊苑齊永明二年幸元武湖講武梁太清二年邵陵王綸入援臺城

  由蔣山而前軍元武湖陳至德四年幸元武湖肄艫艦閲武寰宇記在上元縣 北七里周四十里

  東西兩派下入秦淮宋天禧初知昇州丁謂言城北有後湖往時旱水竭給為民田凡七十六頃今

  宜復舊制疏為隄塘以蓄水四年給為放生池熙寕八年王安石請於内權開十字河源洩去餘水

  使貧困飢人盡得螺蚌魚蝦之饒自是開十字河立四斗門以洩水湖遂廢為田歲久舊跡益堙惟

  城北十三里僅存一池府志明初復濬中有舊洲新洲及龍引蓮萼等洲置庫於洲上以貯天下圖

  籍 本朝乾隆十六年  高宗純皇帝南巡  御製元武湖即景雜詠詩二十二年