Page:Sibu Congkan Xubian122-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-024.djvu/90

此页尚未校对


  總督漕運時漕輓每𡻕缺餉幾至百萬可法大濬南河祛除宿弊殆盡又興屯田繕城郭威望大著

  福王時以東閣大學士督師淮揚揚州破慷慨就死何騰蛟𥠖平衞人崇禎中官淮揚兵備

  僉事討平土寇程有宇等數萬衆部内晏然

 ︹本朝︺馬國柱漢軍正白旗人順治四年總督江南時八旗駐防兵民不相習國柱盡心撫戢

  令行禁止兵民相安李日芃漢軍正藍旗人順治七年搮江都御史時沿江多盜日芃令五

  里置汛兵稽之行旅晏然海寇犯鎮江遣將堵𠞰斬獲甚衆刋定經賦全書剙立書院來四方學者

  士民德之李嵩陽封邱人順治七年提學江南時士習靡譎尚詞華棄義理嵩陽痛革之遵

  用傳註文體乃正秦世禎廣寕人順治八年巡按江南墨吏蠧胥誅逐不遺理囚多所平

  反漕卒為横索贈無藝疏請立五米五銀法著為令李來泰撫州人順治十二年督學江南

  所拔皆孤寒知名士尋任蘇松糧儲復分守蘇松常道厯官清慎能持大體不事威嚴而所部懾服