Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/20

此页尚未校对


   干宋史曹彬下江南登長干北望金陵輿地紀勝長十是秣陵縣東里巷名建康南五里有山岡其

   閒平地民庶雜居有大長干小長干小長干在瓦官南巷西頭岀江張敦頤六朝事迹長干秣陵縣

   里巷名江東謂山隴之閒曰干又天禧寺在城南門外舊名長干寺乃大長干也通志今報恩寺前

   華里在江寕縣西南吳志孫晧建衡三年舉大衆岀華里晧母及妃妾皆行東觀令華覈

   等固爭乃還通鑑注華里在建業西烏榜邨通志在上元縣天慶觀西慶元志初立西州城

   未有籬門樹烏榜而已故以名邨牛屯在上元縣東南吳志孫晧寶鼎元年永安山賊施但

   等劫晧庶弟謙出烏程至建業丁固諸葛靚逆之於牛屯大戰但等敗走獲謙梁書武帝時江紑父

   舊啓捨同夏縣界牛屯里舍為寺通鑑注牛屯去建業城二十一里馬牧在江寕縣東南通鑑

   梁末徐嗣徽等導齊兵至秣陵故治陳霸先遣周文育屯方山徐度頓馬牧杜稜頓大航南以禦之

   舊志馬牧在縣東南二十五里蓋舊時閑牧之地韓擒虎壘在上元縣西四里有平陳