Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/29

此页尚未校对


   亦號山茨積弩堂在上元縣故臺城北晉隆安五年恩窺建康豫州刺史司馬尚之帥精

   騎入衞京師屯積弩堂儀賢堂在上元縣東北本名延賢堂元嘉三年帝臨延賢堂聽

   訟因名聽訟堂梁天監七年改名儀賢太清二年侯景立蕭正德爲帝即位於儀賢堂建康志在都

   城宣陽門内路西梁時策孝廉秀士於此中堂在江寕縣治南晉明帝以王敦反岀次中堂又

   岀次南皇堂孝武帝以太學在秦淮南去臺城懸遠權以中堂爲太學親稷奠焉宋景平二年宜都

   王義隆即位於中堂景陽樓在上元縣北南史宋紀元嘉二十三年興景陽山於華林園又

   后妃𫝊齊武帝永明中置鐘於景陽樓上應五鼓及三鼓宫人聞鐘聲早起糚飾輿地紀勝在法寶

   寺西南遺址尚存俗呼爲景陽臺閱江樓舊志在上元縣獅子山上明𥘉建樓於巓宋濂

   奉敕撰記 按明太祖所製閱江樓記序則樓不果建特敕儒臣撰記耳入漢樓在上元縣

   石頭城南晉義熙中建觀稼樓在上元縣東二十五里梁武帝建穿鍼樓