Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/3

此页尚未校对


   於白石築壘宋元嘉二十年閱武於白下昇明中蕭道成使李安民鎭白下冶城隍齊書南琅邪郡

   本冶金城小明元年徙冶白下世祖以白下地帶江山故徙郡治之也又永兀二年崔慧景率軍征

   夀陽頓白下帝出琅邪城送之舊唐志武徳九年改金陵爲白下移治白下故城建康志今靖安鎭

   北有白下城故基去府城十八里胡三省通鑑注蓋即今之龍灣懷德故城在上元縣

   北晉書元帝紀太興三年詔曰先王君臨琅邪四十餘年今珢邪國人在北者近有千户其立爲懷

   德縣統丹陽郡以爲湯沐邑優復之宋書志南琅邪郡所領無懷德永初郡國有費縣治宫城之北

   元嘉十五年省費併建康臨沂寰宇記費縣故城在上元縣西北九里南徐州記云即懷德縣𭔃建

   康北境及置琅邪郡割潮溝爲界陳亡廢建康志實錄云懷德縣舊置於宫城南七里後改爲費縣

   移於宫城西北三里今在鍾山鄉江乘故城在句容縣北秦縣史記始皇三十七年自

   㑹稽還過吳從江乘渡即此漢屬丹陽郡後漢興平間孫䇿渡江自秣陵轉攻江乘尋省晉太康元