Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/54

此页尚未校对


  三十里居人堰山水溉田洪漕壩在高淳縣西三里臨賀塘建康志在上元縣東

  二十里梁臨賀王正德理田於此因名又銅塘在縣東四十里屈曲十五里皆溉田二十頃長塘在

  縣東南六十里屈曲五十里溉田百頃倪塘在上元縣東南梁紹泰末齊兵自方山進及倪

  塘游𮪍至臺建康志在縣東南二十五里通鑑注倪氏所築故名在方山埭南橫塘在江寕縣

  西南吳時自江口縁淮築隄謂之橫塘在今秦淮徑口吳都賦云橫塘查下樓臺之盛天下莫比建

  康志橫塘在秦淮南近陶家渚金陵記陶家渚西對蔡洲陳紀永定二年營太極殿有大樟木流泊

  陶家後渚即此郭西塘在句容縣西一里又南黃塘西黃塘皆在縣東北十里東龍

  塘在江浦縣南四十里相去里許曰西龍塘

 ︹陵墓︺︹三國︺︹吳︺大帝陵元和志在上元北二十二里舊志在縣東北十五里鍾山南麓

  ︹晉︺元帝建平陵 明帝武平陵 成帝興平陵