Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/67

此页尚未校对


 界寺在江寕縣城南二里明洪武中建禪靈寺在江寕縣西南齊書世祖起禪靈寺

 敇謝瀹撰文洞元觀在上元縣東南方山吳為葛元立青元觀通志在句容縣

 治西梁天監中建明統志葛仙翁故宅洞神宫在上元縣東淮青橋西朝天宫

 在上元縣西即吳冶城楊吳建紫極宫宋改天慶觀明洪武中改今名几大朝賀百官習儀於此

 本朝乾隆二十二年  御製朝天宫詩 賜扁額二十七年  御製朝天宫用蘇軾

 韻詩三十年  御製朝天宫再疉蘇軾韻詩四十五年四十九年皆有  御製朝天宫詩

 崇禧宫在句容縣東南茅山華陽洞南元符宫在句容縣茅山積金峯下宋建 本

 康熙四十四年 御書第八洞天扁額

 ︹名宦︺︹漢︺鍾離意㑹稽山陰人建武二十五年遷堂邑令縣人防廣為父報讎繫獄母死廣

 哭泣不食意聽廣歸家殯殮丞掾皆爭意曰罪自我歸義不累下遂遣之廣殮母訖果還入獄意密