Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/79

此页尚未校对


  思貴谿人嘉靖中知句容縣訟者至必命與親識議和和之不得則以理諭遣然於豪猾輩不盡

  法不止生平不嗜肉惟啖菜嘗繪一菜於堂及九載遷去父老置酒請敎九思曰惟勤儉忍三字可

  乆耳士 民因鏤所繪菜而 書三言於上 曰此徐公三字經 也徐 必達秀水人萬厯中知溧

  水縣石𦥑湖水數為患必達築隄萬餘文植柳固之邑人當永樂閒坐尚書齊泰姻戚戍開平者三

  十餘家必 達奏除其于孫戍籍為令四 年民懷德祠祀焉董 岐鳳石屏人萬厯中知高淳縣

  時大水田圩盡沒乃力請於京尹許孚遠得疏請帑金三千兩修築又買當塗湖灘作遮浪埂以捍

  南蕩圩田萬七千餘畝至今賴之

 ︹本朝︺李正茂順天人順治二年知江寕府時百務草創加意綏理民以安息趙廷臣

  遼東人順治初授江寕江防同知兼理運務盡心職掌酌定運值請著為令軍衞無擾尤加意生儒

  優其家屬不以僉運嘗攝知府事時當編審更以精覈著稱郭士賢遼東人順治六年為