Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/96

此页尚未校对


  何棟如江寕人萬厯進士授襄陽推官值苗亂棟如遣將王一桂討平之中官陳鳯開

  青山礦棟如以顯陵發脈地繪圖疏聞事得寢復開榖城宜城其黨縱掠棟如執其爪牙二十人當

  以大辟璫布飛語激上怒逮棟如下詔獄在繫益讀易習兵法以星變釋歸天啟中遼報日至棟如

  上書請自效因募兵得七千人以太僕少卿行邊魏璫黨以冒餉劾之遂逮下詔獄許顯純為鎮撫

  鍛鋉考掠屢絶而蘇久之戍滁陽崇禎初復職梁志仁江寕人舉於鄉授衡陽知縣調羅田

  崇禎八年流賊羅汝才攻城陷志仁持長矛巷戰殺六賊力屈𬒳縶大罵賊碎其支體而焚之妻唐

  氏亦不辱𬒳殺事聞贈蘄州知州 本乾隆四十一年  賜諡烈愍姚九疇

  人為浦口守禦崇禎八年冬賊圍江浦九疇從遊擊汪之斌赴援五戰皆㨗城賴以完之斌議搜山

  阻之不聽中賊伏九疇率所部救 出之斌于重圍賊悉衆擊之援絶矢盡誘降不 屈罵賊死

  可大上元人世為南京羽林左衞千户舉武進士厯都司僉書分守𤓰洲儀真淮撫李三才使