Page:Sibu Congkan Xubian123-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-025.djvu/97

此頁尚未校對


  錄稅監魯保遺貲却其家十金之餽葉向高嘗稱之曰此不獨良將且良吏也厯都督僉事鎮登萊

  都城戒嚴率師入衞以守城功進右都督孔有徳陷登州不屈死之贈太子少傳諡莊節建祠旌忠

   本朝乾隆四十一年  賜諡節愍袁繼登南京人崇禎末由選貢知安化縣流賊李

  自成陷城被執求速死賊殺之黄金璽江寕人崇禎中舉武鄉試南京不守大書于壁曰大

  明武舉黄金璽一死以愧人臣懷二心者遂自經 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠

  士達南京布衣南京破士達投水死 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠馬純

  仁六合人為邑諸生南郡失守純仁與友人約同死友人背約純仁走水濱題銘於橋柱抱石而

  死年十八後友人登第為湖廣知縣謁城隍神儼若純仁坐殿上遂嘔血死 本朝乾隆四十一年

   予入忠義祠

 ︹本朝︺李敬六合人祖雲鵠有隱德敬中順治丁亥士授行人擢御史多所建白出按湖廣請