Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/103

此页尚未校对


 薦福寺續圖經在呉縣横山下廣陵王元璙墓在其旁或號薦福院或云亦錢氏建

 開元寺在呉縣西南輿地紀勝開元寺在呉縣西南隅寺有晉時浮海來二石像及佛鉢梁

 簡文有石像銘皮日休有佛鉢序府志寺在盤門内有閣供奉大藏純壘細甎不用寸木 本朝乾

 隆二十二年 御製開元寺詩永定寺在呉縣西南呉地記梁天監三年蘇州刺史呉

 郡顧彥先捨宅置陸鴻漸書額西竺寺在呉縣西南一里呉地記卽祥符寺唐大中八年

 州人馬厚捨宅為馬禪寺錢氏改保壽院祥符中改今額天夀聖恩寺在呉縣西南鄧

 尉山右府志唐天寶間建天壽禅寺宋寶祐間又建聖恩禪庵明洪武時重建正統八年賜名天壽

 聖恩寺 本朝康熙二十八年有  御賜松風水月扁額乾隆二十二年二十七年三十年四

 十五年  高宗純皇帝南巡有  御製四曡松風水月以題為韻詩疉  賜御書額

 三聯天平寺在呉縣西南天平山下續圖經山有白雲泉始見於白公詩其寺建於寶