Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/82

此页尚未校对


   在長洲縣治東南續圗經烏鵲橋在郡前古有烏鵲館故名夏侯橋在長洲縣治東南宋

   皇祐間建以橋傍有夏侯廟得名 本朝嘉慶二十三年顧家橋在長洲縣治東北呉

   郡志顧悌仕呉為虎頭將軍父亡五日絶漿而死郡人為之建橋臨頓橋在長洲縣治東

   北呉地記有步騭石碑見存臨頓橋續圖經臨頓呉時館名陸龜𫎇嘗居其旁苑橋在長洲縣

   治東北呉郡志在報恩光孝寺之西故傳有闔閭苑圃在其旁百口橋在長洲縣治東北呉

   地記後漢郡人顧訓家有百口五世同居鄉人效之共議近宅造百口橋以彰孝義彩雲橋

   在長洲縣西北半塘寺後左跨山塘名曰彩雲從里號也南新橋在長洲縣西北滸墅關前

   西又有北新橋一名普賢橋皆跨運河花橋在元和縣治東北唐白居易詩揚州驛裏夢蘇

   州夢到花橋水閣頭寶帶橋在元和縣東南十五里跨澹臺湖口一名長橋明陳循記畧蘇

   州城南運河有橋曰寶帶自漢武帝時開以通閩越貢賦唐刺史王仲舒鬻所束寶帶以助工費因