Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/94

此页尚未校对


 虎邱山門内東嶺上祀晉司徒王珣名短簿祠又立西山廟於西祀珣弟司空珉今居民祀為土神

  本朝乾隆二十二年  御製雜詠呉下古蹟有短簿祠詩五賢祠在元和虎邱山

 祀唐刺史韋應物白居易劉禹錫宋長洲令王禹偁端明殿學士蘇軾明萬厯中建二程子

 祠在元和縣虎邱東祀二程子尹和靖祠在元和縣虎邱西庵祀宋尹焞焞嘗讀書

 於此有三畏齋忠烈祠在崑山縣春和坊東祀明死事生員陳淮巫咸祠在常熟縣

 昭明請書臺下明嘉靖中建草聖祠在常熟縣學東祀唐縣尉張旭呉公祠

 熟縣治東祀先賢言偃方輿勝覧呉公祠在常熟縣學慶元三年知縣孫應時卽講堂之東作為此

 堂以奉祠祀朱子撰祠記 本朝康熙四十四年  賜扁額一乾隆十六年  賜御書扁

 楊忠烈祠在常熟縣南門外祀明知縣楊連虞仲祠在常熟縣虞山東北

 嶺上明成化中建三忠祠在呉江縣長橋祀呉伍員唐張巡宋岳飛明洪武中建