Page:Sibu Congkan Xubian124-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-026.djvu/99

此页尚未校对


  名上方寺續圗經寺在呉縣西南横山下其上有塔據横山之巔隋時建有石記存焉白樂天及皮

  陸有詩 本朝乾隆二十七年四十五年  御製上方山楞伽寺詩治 平寺在呉縣上

  方山下梁天監二年僧法鏡建舊亦名楞伽宋治平元年改今名呉郡志相近有寶積寺亦名楞伽

  今楞伽寺在山上而寳積治平在山下蓋皆一寺所分呉郡諸山錄寺門外八角大井石欄刻字云

  開皇十年楊素開蓋素初平陳徙呉郡於此 本朝乾隆二十七年  御製治平寺詩

  硎寺在呉縣支硎山東麓呉郡志觀音禪院亦曰支硎山寺即古報恩寺基也南峯寺

  在呉縣支硎山西呉郡志舊名天峯院卽文遁别菴也祥符五年賜今名府志今廢止存支公放鶴

  穹窿寺在呉縣穹窿山梁天監二年置相傳朱買臣故宅或曰呉越時徳韶國師道埸

  也明洪武初姚廣孝為僧嘗居此勅改顯忠禪寺嘉靖中鬻為民產崇禎十三年復建名拈華寺

  本朝康熙四十一年  聖祖仁皇帝賜拈花禪寺額乾隆二十二年二十七年三十年