Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/50

此页尚未校对


 禮註疏刪翼蔡懋德崑山人萬厯進士厯官井陘濟南諸道有殺賊功崇禎未巡撫山西

 流賊破潼關懋德孤軍拒戰賊遣使諭降懋德立斬之城陷入三立祠自經死將吏應時盛等四十

 六人皆殉難事聞諡忠襄 本朝乾隆四十一年  賜諡忠恪王燾崑山人萬厯舉人崇

 禎末為隨州知州張獻忠攻隨燾率兵拒戰殺賊三百餘人力竭自經死事聞贈太常卿諡忠愍

 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍文震孟呉縣人天啟二年殿試第一授修𢰅疏陳

 勤政講學忤魏忠賢意調外震孟遂歸崇禎初召置講筵連劾王永光忠賢遺黨乘機報復及賊犯

 皇陵痛陳致亂之源擢禮部左侍郎兼東閣大學士與温體仁不協被劾落職歸卒贈禮部尚書諡

 陳仁錫長洲人天啟二年殿試第三授編修喜著書與同里文震孟俱以老成宿望登

 甲科時稱得人魏忠賢冒邊功錫上公爵給世券仁錫當視草持不可遂削籍歸厯南京國子祭酒

 所著有義經易簡錄明皇世法錄等書卒諡文莊趙士春用賢孫崇禎進士及第授編修