Page:Sibu Congkan Xubian125-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-027.djvu/67

此页尚未校对


 聞賜卹廕騎尉世職陸霖昭文人四川侯𥙷知縣嘉慶元年調至達州軍營赴東鄉禦賊

 陣亡事  聞廕雲騎尉世職華潤昭文人孝行著聞同縣顧勲臣董淇俱嘉慶年間

 錢棨長洲人鄉㑹廷試俱第一授職修𢰅臚唱日有  御製三元詩洊升侍讀學士

 典試雲南尋任學政拔取公平輿論翕嘉慶四年擢内閣學士兼禮部侍郎倪定得

 人由行伍拔補蘇松鎮標中營把總洊擢福建閩安副將嘉慶五年升海壇鎮總兵時蔡牽盜船由

 浙入閩定得率舟師於白丈洋擊之沈其船一奪其船一擒盜犯侯塗等七年擢福建水師提督九

 年入  覲射中布靶賞戴花翎尋因病乞休卒於家 楊 繼祖常熟人以孝聞

 乾隆年間 旌楊岱繼祖子並以孝聞嘉慶年間 旌

 ︹流寓︺︹漢︺梅福夀春人元始中王莽顓政福一朝棄妻子去九江至今傳以為仙其後人有見

 福於㑹稽者變姓名為吳市門卒云梁鴻扶風人至吳依大家臯伯通居廡下為人賃舂每歸