Page:Sibu Congkan Xubian126-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-028.djvu/53

此页尚未校对


  將軍橋在南匯縣周浦鎮相傳袁山松部將李松居此因名啟秀橋在南匯縣周浦

  鎮東南為南北諸水㑹處棣華橋在青浦縣東門内跨横泖祥澤橋在青浦縣東南

  一名塘橋元至正中建東北通上海及太倉州嘉定縣西北通蘇州府崑山縣最為要道鳳凰

  橋在青浦縣東南跨顧㑹浦萬柳橋在青浦縣東北青龍鎮東一里萬柳隄上横涇

  渡在奉賢縣亭林鎮南接華亭縣界

 ︹隄堰︺郎家橋堰在上海縣東門外以縣南肇家浜引黄浦水直貫城中故築堰於浜口以

  防潰海塘府志上海南匯奉賢華亭金山五縣濱海舊有捍海塘相傳唐開元中創築東

  北自太倉州寳山縣迤西南至浙江海鹽縣澉浦互三百三十里高如城垣内外皆有塘溝相夾内

  曰運鹽河又曰横港外曰塹濠又曰䕶塘溝前代屢經增修宋乾道七年知秀州邱崈奏修華亭瀕

  海十八堰以禦鹹潮元大德五年築華亭縣捍海至正二年增築塘一千五百三大明成化八年