Page:Sibu Congkan Xubian126-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-028.djvu/90

此页尚未校对


 若干卷子沛天啟初以貢授河南通判㑹出師給𫀆士譁兵備楊嗣昌以屬沛使易五色一夕而

 具師遂發轉南康同知不赴嗣昌督師致書邀之亦不應溥崇禎閒以貢授永清衞經厯遷知樂亭

 縣未赴闖賊破京師溥嘆曰父兄皆荷國思我豈可失臣節仰藥死 本朝乾隆四十一年

 賜諡節愍陳繼儒華亭人少與董其昌齊名工詩善畫重然諾饒智勇王錫爵王世貞雅重

 之名動一時四方縉紳及山人遊客過從無虚日下至野店僧寮悉懸其畫像崇禎中公卿交薦屢

 奉詔徵用不赴年八十餘卒衞時春華亭人新城伯穎元孫嗣爵崇禎時掌後府京師陷

 時春懷鐵券閤門十七人皆赴井死王鍾彦華亭人崇禎時工部員外郎闖賊至守彰義門

 燈燎守將韓某開門納賊被執不屈死本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍 宋 天顯

 華亭人崇禎中内閣中書舍人京城陷為賊所執逼書偽詔罵賊觸階死 本朝乾隆四十一年

  賜諡烈愍沈猶龍華亭人萬厯進士由知縣擢御史累官都御史總督兩廣平海寇乙