Page:Sibu Congkan Xubian126-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-028.djvu/93

此页尚未校对


 山林隱逸徴聘不起何剛上海人英敏負才畧崇禎中舉於鄉十七年入都陳選練滅賊諸䇿

 擢職方主事募兵金華都城陷還鄉先是陳子龍夏允彝將聨絡海舟直達天津捐貲召募得二千

 人訓練以待至是福王命剛統之進本司員外郎從史可法守揚州城破投井死 本朝乾隆四十

 一年賜諡忠節 侯 承祖上海人崇禎末以衞指揮署南匯所印政教嚴飭立囤法

 以絶飛灑吏不敢欺擢參將 大兵至令軍士守城自率兵出禦城破力竭與長子世祿俱被執就

 戮 本朝乾隆四十一年賜承祖諡忠烈世祿入忠義祠 王 域華亭人崇禎時官江

 西按察使副使管建昌府事 大兵破建昌械至武昌被戮 本朝乾隆四十一年  賜諡烈

 愍同縣章簡明末知羅源暮兵守南門城破死之 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 于階上海人為欽天監博士 本朝官兵下南京自縊於公署乾隆四十一年  賜諡節

 朱永佑上海人崇禎進士官吏部左侍郎從唐王至舟山城破被戮死 本朝乾隆四