Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/106

此页尚未校对


  𡻕歉民困止之按江西值大饑盡心賑救秩滿就遷按察使專撫饑民後改山西徐溥

  人景泰中進士及第授編修尋參機務宏治末加少師乞休卒諡文靖溥性凝重度量宏遠居内閣

  十二年務守成法與同列協心輔冶事有不可輒共爭之性至孝嘗再廬墓自奉甚薄好施予置義

  田八百畝贍宗族盛容無錫人景泰進士為御史天順初劾石亨曹吉祥諸違法事下獄降

  束鹿知縣有善政厯知邵武延平民皆愛之累遷刑部右侍郎遇重獄務求其生改左副都御史巡

  撫山東亦有惠澤秦永孚無錫人與弟仲孚刺心血以療父病及父殁同廬墓三年成化

  中旌王沂武進人父㒜南京吏部尚書諡文肅沂成化進士厯禮部郎中西域貢獅子又

  有貢刀劒至二萬者沂言是求且無厭宜損其賚予從之宏治中以右副都御史巡撫保定諸府時

  賦役煩重力為裁損滹沱河溢壊真定民田廬築隄捍之奏免雜辦二年民賴其利楊璿

  人舉進士厯山西參政檢覈民户立三等法均徭成化三年以副都御史撫治荆襄移撫京畿修