Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/121

此页尚未校对


 乾隆四十一年  賜諡烈愍王章武進人崇禎元年進士知諸暨縣擢御史有直聲賊

 薄都城與給事中光時亨守阜城門及城陷時亨乞降章不屈攢槊刺死猶一手據地張口怒目若

 叱賊狀妻姜氏在籍聞之一慟而卒後贈大理寺卿 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

 之栻章次子唐藩授兵部司務彈劾不避權貴擢兵部職方主事兼金衢監軍道奉命宣諭江

 上會 大兵至不屈死 本朝乾隆四十一年 賜諡忠節兄之柯博學工文章以廕授錦衣

 衞指揮僉事痛父死節終身不仕馬世奇無錫人㓜頴異嗜學有文名舉崇禎進士改庶

 吉士進左庶子都城陷肅衣冠捧所署司經局印望朝拜畢自縊死二妾朱李亦自經福王時贈禮

 部右侍郎 本朝乾隆四十一年  賜諡文肅世奇砥礪名行居館閣最有聲好推引後進不

 妄取鉉武進人少以聖賢自期崇禎戊辰進士厯國子博士工部主事中官張彝憲總

 理戸工二部檄諸曹謁見如堂官禮鉉憤抗疏爭忤㫖尋落職十七年春起兵部主事巡視皇城京