Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/122

此页尚未校对


 師陷鉉𡘜趨入朝知帝崩解牙牌北向四拜投金水河死母章氏妾王氏弟錝並同日死 本朝乾

 隆四十一年 賜諡忠潔王孫蘭無錫人崇禎進士授刑部主事厯遷廣東副使分廵

 南雄韶州連州猺賊為亂馳湟川進𠞰三戰皆㨗猺遂降張獻忠陷長沙衡州韶士民聞之空城逃

 賊所設偽官傳檄將至自縊死朝廷憫其忠命予贈恤莫可及宜興人官長沙府照磨崇

 禎末攝寕鄉縣事賊破城不屈死二子若鼎若鈺俱遇害薛應玢武進人崇禎末以監生署

 隴州同知流㓂攻城勒兵固守城陷詈賊死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍王音

 武進人崇禎武進士授廣東惠州碣石都司以平海㓂功授海南樂安參將甫一月黎蠻叛結諸洞

 兵圍之數重音力戰而死王行儉宜興人崇禎進士由刑部員外郎知重慶府重慶𪧐重兵

 撫馭有方張獻忠陷城被執臠死 本乾隆四十一年  賜諡忠烈盧象觀

 弟崇禎進士英畧視其兄而文采過之後殉國難赴水死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈