Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/125

此页尚未校对


  少在復社有名阮大鋮以逆案久錮謀復用貞慧與池州呉應箕無錫顧杲等草檄攻之後大龯起

  南都侍郎乃以他事屬鎮撫司逮治㝷得脫屏居故里不入城市十二年而卒高世泰

  人以東林先緒為己任葺道南祠麗澤堂於梁溪祁州刁包等相與論學時有南梁北祁之稱大學

  士熊賜履講學出世泰門下莊冏生武進人工詩古文兼善繪順治丁亥進士厯官右

  庶子兼侍讀邵長蘅武進人少稱奇童十𡻕為諸生長工詩古文性坦易著有青門集宋

  犖序刻之王襄武進人父道洽從族叔於廣東戎幕久無耗襄出門尋父經百艱比至則父與

  叔俱前卒遇父友指葬處扶柩歸母疑非真命異日勿合葬忽棺葢裂窺見道洽鬚眉如生襄授徒

  養母在館忽心動疾馳六十里省母適鄰火延燒母悸不能起襄負母出烈燄中人以為孝感

  宫武進人順治丁亥一甲一名進士官至宏文院大學士常請停織造及江浙白糧以蘇民困又

  薦江東𦒿舊有文行者引疾歸卒所著有五經辨訛羣書通解行世馮達道武進人順治丁