Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/16

此页尚未校对


 本朝屬江蘇省領縣八

  武進縣附郭東西距五十一里南北距六十五里東至陽湖縣界一里西至鎮江府丹陽縣

  界五十里南至陽湖縣界十五里北至通州泰興縣界五十里東南至陽湖縣界五里西南至鎭江

  府金壇縣界六十里東北至陽湖縣界十五里西北至丹陽縣界八十里春秋吳延陵邑漢置毘陵

  縣屬㑹稽郡後漢屬吳郡晉太康二年爲毘陵郡治又分置武進縣永嘉五年改昆陵曰晉陵宋齊

  以後因之隋仍爲毘陵郡治唐武徳初復置武進縣爲常州治八年省入晉陵縣垂拱二年復分置

  武進縣五代宋因之元爲常州路治明洪武初省晉陵入武進爲常州府治 本朝因之陽湖

  縣附郭東西距四十六里南北距一百二十里東至無錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)縣界四十五里西至武進縣界一里南

  至宜興縣界七十里北至江隂縣界五十里東南至宜興縣界一百里西南至武進縣界二十五里

  東北至江隂縣界五十里西北至武進縣界一里本武進縣地 夲朝雍正二年析置陽湖縣與武