Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/22

此页尚未校对


 ︹學校︺常州府學在府治西宋太平興國初建徳祐時燬於兵元至元閒重建 本朝康熙

  年閒 修入學額數二 十五名武 進縣學在縣治東南元大厯年閒重建 本朝順治康

  熙年閒屢修入學額數十三名陽湖縣學與武進縣同入學額數十二名無錫縣

  學在縣治南宋嘉祐閒建 本朝康熙年閒修入學額數十三名金匱縣學與無錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)

  同入學額數十二名江陰縣學在縣治西南宋崇寕閒建本朝順治年間屢修入學額

  數二十五名宜興縣學在縣治西南宋景徳中建 本朝順治康熙年閒屢修入學額

  數十三名荆溪縣學與宜興縣同入學額數十二名靖江縣學在縣治西南明

  成化中建 本朝康熙七年修入學額數二十名道南書院在府治朝京門内宋楊時

  嘗講道於此紹興初立祠祀後燬於兵明正德中即毘陵驛址建延陵書院在府城雙

  桂坊季子祠西本朝康熙十年龍城書院在府治明隆慶閒建 本朝乾隆十九年