Page:Sibu Congkan Xubian127-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-029.djvu/87

此页尚未校对


  畢至梁藩邸之盛無過焉而性多恩惠尤愍窮乏朝廷得失時有匡正子恪折節學問所厯以善改

  稱恪弟恭封衡山縣侯除雍州刺史政績有聲子靜有文才而篤志好學位給事黄門侍郎

  恢文帝第十子七𡻕能通孝經論語天監元年鄱陽郡王再遷開府儀同三司都督荆州刺史

  薨諡忠烈恢有孝性所生母費太妃有目疾空中忽見聖僧及道人慧龍下針豁然開朗咸謂精誠

  所至恢性通恕輕財好施凡厯四州所得俸禄隨而散之蕭憺文帝第十一子天監元年封始

  興郡王詔徴還朝人歇曰始興王人之爹赴人急如水火何時復来哺乳我後為開府儀同三司薨

  諡忠武子暎封廣信侯居太妃憂泣血三年為北徐州刺史吏人懷之厯廣州刺史卒諡寛侯暎弟

  昱封上黄侯名盛海内為宗室推重陳慶之義興國山人幼隨武帝甚見親賞恒思立效除

  奉朝請屢破魏兵以功封永興侯除南北司二州刺史加都督卒諡曰武慶之性祗慎儉素不衣紈

  綺不好絲竹善撫軍士能得其死力蕭子顯齊豫章王嶷子天監初為太尉錄事參軍好學