Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/10

此页尚未校对


大清一統志

 鎮江府在江蘇省蘇州府西北三百七十里江寕府東少北一百八十里東西距二百二十里南

  北距一百三十六里東至常州府宜與縣界一百六十里西至江寕府句容縣界六十里南至常州

  府武進縣界一百八里北至揚州府江都縣界二十八里東南至宜典縣界二百十里西南至安徽

  廣德州建平縣治三百七十里東北至常州府靖江縣界一百二十里西北至揚州府儀徵縣界七

  十里自府治至京師二千三百里

︹分野︺天文斗牛分野星紀之次

︹建置沿革︺禹貢揚州之域春秋時吳地戰國屬楚秦

  屬會稽郡漢初屬江都國後屬會稽郡後漢屬吳

  郡三國吳曰京城元和志建安十三年孫權自吳徒治丹徒曰京城十六年遷建