Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/117

此页尚未校对


  著有匡庵集戴舜年金壇人生五𡻕族人擊殺其父恃富豪賄諸當事事遂己舜年雖幼

  見其祖母時切齒飲泣黙識之年二十途遇其讐舉手中鉏擊之讐破腦死即詣縣自言狀令義之

  繫待報可僅予杖時丹徒法治朝以父為兵所害哭三晝夜眼出血帥遂取兵斬於市冤得伸

  洪元丹陽人父國相為同里虞庠隂溺死洪元與弟奇元稍長誓志報讐及母卒遂殺庠詣縣

  自歸且爭死有司錄繫洪元釋其弟事  聞詔並釋之張玉書九微次子順治進士

  𨕖庶吉士授編修厯禮部尚書康熙庚午晉大學士輔政二十年卒諡文貞玉書學問淵雅風格巖

  然在講幄毎據經義納忠有請行封禪者玉書謂非古禮事遂止從  聖祖仁皇帝幸南河又

  從平定厄魯特恪共匪懈得大臣體雍正中入祀賢良祠乾隆十六年  御賜風度端凝額旌

  張鵬丹徒人順治進士由中書擢吏科給事中條奏俱稱㫖任山東巡撫疏言萊青等府

  額徵解運臨倉米麥脚價累民請改折色𡻕省蓆草脚費銀數萬民甚便之官至吏部左侍郎卒