Page:Sibu Congkan Xubian128-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-030.djvu/95

此页尚未校对


  乂建義倉於城南沈錬會稽人嘉靖間知溧陽縣性嚴明有犯立捕治不少貸姦猾畏罪

  茅坤歸安人嘉靖中知丹徒縣𡻕祲多方賑恤民賴以生梁瑾臨汾人嘉靖中金壇主簿

  治園蔬自給剔馬政諸弊時鹽寇騰江上檄進𠞰力載勝賊幾𫉬其魁暴風覆舟過害梁銓

  仁和人萬厯中知金壇縣邑中經費多淆雜虧缺銓取他所奇贏補其最急漕羨以給軍耗外悉除

  之城西濠一帶久成衢道時海上警鳩民濬治深廣城守有備

 ︹本朝︺張承恩昌平人順治二年以副將佐守鎮江時疆宇初平姦穴未靖承恩招撫宿賊康

  三錫等境内晏然胡延年光州人順治二年知金壇縣湖寇薄城肆焚掠延年急請官兵

  至身自臨陣殺賊城賴以全塗廓奉天鐵嶺諸生順治二年下江南以功知鎮江府時太

  湖盜出没道路為梗廓分設鄉兵守禦郡境以安官兵征折東取道京口城廓豫儲舟楫供億無闕

  民不知兵流亡漸集課農桑新學校巡按御史史詥疏薦之石廷柱奉天人順治乙未拜