Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/14

此页尚未校对


  屬淮南道西境為徐州地北境置海州屬河南道五代唐天成三年

  楊呉升為順化軍後周顯德五年軍廢宋初曰楚

  州山陽郡隸淮南東路宋史地理志建炎四年楚泗承州漣水軍鎮撫使

  淮東安撫制置使京東河北鎮撫大使嘉定初節制本路沿邊軍馬十年制置安撫使公事

  興閒入金旋復紹定元年改州為淮安軍端平元

  年又改軍為淮安州元至元十四年立淮東路總

  管府二十年升淮安路屬河南行省明為淮安府

 直隸南京領州二縣九

 本朝屬江蘇江寕布政使司領縣六通志舊轄二州九縣雍正二年

  以贛榆沭陽屬海州宿遷睢寕屬邳州俱改直隸九年析海州鹽城地置阜寕山陽縣