Page:Sibu Congkan Xubian129-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-031.djvu/27

此页尚未校对


  南派由南清河入淮即泗水故道也河分二派入南北清河自宋神宗十年始尋經塞治河淮并為

  一瀆自金明昌五年始又元時河逕徐州與泗水合至宿遷縣南又東逕桃源縣北又東逕淸河縣

  南與淮水合入淮處謂之清口本名泗口自徐城東北至此皆古泗水為河所奪者也舊志自汴梁

  至徐經邳宿桃源三義鎮入口由毛家溝抵清河縣後謂之大清口會淮流過漁溝達安東縣界下

  雲梯關入海謂之老黄河明嘉靖初三義口塞南從清河縣前亦與淮合謂之小清口經清江浦至

  草灣轉西南過淮安新城北達安東萬厯四年開草灣河成分為兩道各四十餘里復合過安東總

  下雲梯關入海土人謂黄河為外河漕河為裏河其漕河東岸涇澗諸河總謂之下河河防志桃源

  縣黄河南岸上自白洋河接宿遷縣界下至駱家營入清河縣界計八十八里北岸上自古城接宿

  遷縣界下至駱家營止計八十二里其汛四南岸曰煙墩汎龍窩汛北岸曰九里岡汎磯觜汎淸河

  縣黄河北岸上自駱家營接桃源縣界下至泗鋪溝入山陽縣界南岸上自呉城接桃源縣界下至