Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/134

此页尚未校对


  賊退腹潰而死蔣貴江都人以燕山衞卒從燕王起 兵積功至昌國衛指揮同知正統初 阿勒

  坦寇甘涼命佩平虜將軍印討之疾馳至鄂囉納縱騎蹂擊大敗之轉戰百餘里西邊悉平封定西

  伯給世券宣德六年征𪋤川及馬鞍山象陣功皆第一進封定西侯八年復討平之時貴子雄乘敵

  敗深入敵扼其後自刎贈懷遠將軍貴起卒伍天性樸實忘己下人能與士卒同甘苦臨陣輒身先

  之故所向有功許貴江 都人永新伯成子襲職為羽林衞指 揮使守備大同西路英宗北狩邊

  城悉殘貴當敵衝激戰士 以忠義敵來擊敗 之尋以副總兵鎮守松潘未抵 鎮而山都掌蠻叛 貴抵

  其巢連破四十餘砦貴亦感嵐氣卒賜祭葬許宗道貴子正統末自以軍功為錦衣千戸

  貴殁嗣指揮使成化時累官都督同知宗道束髪從軍大小百十餘戰身被二十七創威名聞異域

  性沈毅守官廉待士有恩不屑干進曹義儀真人襲職為燕山左衛指揮僉事累功至都督僉

  事義數與烏梁海戰斬百餘人旣又岀廣寕敗寇禽百餘人英宗特封義豐潤伯卒贈侯諡壯武