Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/140

此页尚未校对


 破之由戸部督餉侍郎調兵部以疾歸揚州城陷自經死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節

 劉永澄寶應人萬厯進士官至兵部職方司主事講學東林以名節自期倪可大

 儀真人天啟中以貢授霍邱訓導崇禎末流寇圍城可大率民兵拒戰城陷被執罵賊遇害贈國子

 學錄妻戴氏與女皆自縊 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍王道隆江都人天啟中

 知濱州寇至城陷道隆身被數創不屈死家屬十餘人俱被難 本朝乾隆四十一年  賜諡

 喬可聘寶應人天啟進士師事劉宗周黃道周而善倪元璐馬世奇陳龍正相與切磋

 問學由中書舍人改授御史廵按浙江風裁甚著後掌河南道事持論侃侃為羣小所憚姚思

 孝江都人崇禎進士官戸科給事中熹宗實録未成禮部尚書曽楚卿與筆削思孝疏言楚卿舊

 為要典總裁不宜用時議肆赦刑部尚書馮英以魏黨逆案入之思孝力駮其非遷兵科給事中極

 言張獻忠之詭降熊文燦之輕信果如其言韓如愈興化人崇禎進士厯兵科給事中劾