Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/141

此页尚未校对


  都給事中曾應璘或謂散員不當劾都諌如愈正色曰都諌賢則敬之不賢則糾之敢恤僚誼而欺

  明主哉京師巡捕營恣橫列陳其狀弊少止後劾總兵劉澤清為所害古道行江都人任

  宿遷副總兵崇禎十四年與賊將袁時中戰於睢寕之雙溝殁於陣 本朝乾隆四十一年

  賜諡烈愍楊廷璧江都人崇禎末為舒城敎諭張獻忠逼城廷璧分守西門拒戰三晝夜城

  陷被執罵賊死子濟之亦從死 本乾隆四十一年  賜諡烈愍李信春芳曽孫崇禎

  中以貢知和平縣 大兵入廣信呼二子泓遠淑遠語之曰死自吾分汝等可速去二子跽泣曰大

  人死忠兒獨不能死孝乎城破信及二子皆不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍

  清春芳元孫崇禎進士厯刑科給事中熊文燦撫張獻忠清疏論其失䇿獻忠果叛㑹久旱奏請

  寛刑語侵執政貶外後召還吏科周延儒呉甡當國東林人多趨之清獨無所附麗上疏極論門戸

  之害切中時弊郝景春江都人舉於鄉崇禎中知房縣張獻忠反穀城約羅汝才同反景春