Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/143

此页尚未校对


 乙酉城破偕妻縊死同邑生員韓默墜井死妻蕭氏子彦超皆死 本朝乾隆四十一年入祀忠義

 王元輔興化生員寓居永平崇禎三年 大兵破城元輔不屈死 本朝乾隆四十一

 年入祀忠義祠鄭元勲江都人崇禎進士甲申聞變破產招義旅守土貽書當道謂宜建大

 帥統精鋭以守河北時高傑來鎮揚州掠城下元勲舊與相識單騎入傑營曉以大義傑為心折曰

 前事副將楊成為之出令退舍且誅楊成揚人誤傳楊成為揚城㑹元勲走城上將訟言於公府集

 議所揚人露刄圍之遂及於難督師史可法斬倡亂者三人首以祭元勲後三日而授兵部職方主

 事之報始至鄭為虹元勲弟崇禎進士知浦城縣擢御史巡仙霞關 大兵入閩死之

 本朝乾隆四十一年  賜諡忠烈

 ︹本朝︺陳錡揚州人順治閒武進士任荆州副總兵領前鋒㑹𠞰山賊李來亨深入遇伏從騎皆

 没錡奮擊力竭自剄死事 聞賜葬廕一子千總 董 潾江都人恩貢以軍功知沙縣順