Page:Sibu Congkan Xubian130-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-032.djvu/146

此页尚未校对


   丑進士選庶吉士累官左都御史疏論督撫覆奏不當詆言官請運江南近海糧儲以賑山東請遇

   水旱預蠲新租毋貸舊欠使胥吏不得以巳徵飽私槖掌憲五年持大體務平恕著有律令牋註大

   遠堂汪楫儀徵人康熙己未舉博學宏詞授檢討與修明史充冊封琉球正使累官福建

   布政使著有中山沿革志琉球奉使録悔齋詩聞正續集觀海集卜明元江都人為平越

   推官以𠞰土寇死崔思唯江都人官連州知州康熙九年明桂王由榔遣李定國寇兩廣

   攻連州思唯設城守十月馬寶王之邦力攻城守益固寶等遁去思唯旋以勞卒吳世杰

   高郵人康熙乙丑進士讀書期實用三逆亂後損鏹贖被掠婦女資送還里邑大水躬率民夫拯生

   瘞死療其病者郵苦役重有公正排年等名世𤇍陳於巡撫悉蠲除之著有甓湖草堂詩文行世

   王式丹寶應人康熙癸未進士第一人官修撰績學砥行老而始遇著有樓村集孫箴輿康

   熙壬辰進士知衛輝府有孟亭詩文集陳厚耀泰州人康熙進士以李光地薦改中書授